Förtroende i demokratins tjänst

Val

Demokrati är folkstyre och just nu, med final på söndag utser vi som medborgare vilka partier och i förekommande fall förträdare som ska representera oss på statlig, landstings och kommunal nivå i vår sk representativa demokrati.

Igår kom min dotter hem från skolan, hon går i fyran. Hon berättade allt om de politiska partierna, dess företrädare och hur blocken är. Hon förklarade också att det bara är ett val emellan tills dess hon får delta. I hennes ögon såg jag viljan, glöden och ansvaret som hon kände. Den känslan vill jag att vi alla tar till oss och för vidare. Att välja är en ynnest och någonting som inte ska tas för givet.

Jag tycker att vi som verkar i det offentliga har ett speciellt uppdrag. Jag ber dig att själv välja och att påverka alla som du kan att göra sina individuella val.

I det offentligas tjänst ska vi sedan verka i enlighet med det förtroende som medborgarna nu väljer med 100 procents lojalitet. Vårt uppdrag i vardagen kan formuleras som att med vår kompetens göra två saker:

1. Att ge underlag till de förtroendevalda, såväl majoritet som opposition, för att fatta beslut
2. Se till att det blir just så som är beslutat

Slutligen – som @valbotkyrka twittrade häromdagen, vilket citerades i DN
”Rösta, rösta, rösta, rösta, rösta, rösta, rösta, rösta, rösta, rösta, rösta och slutligen rösta…”

Dela: