Ge alltid kunden vad hon vill ha OCH påverka beställningen

Oavsett vilket uppdrag din organisation eller företag har så har ni något som ni ska leverera till en slutkund eller mottagare. Det brukar benämnas er kärnprocess. I en kommun är den största kärnprocessen vård- skola- omsorg dit drygt 85% av pengarna går direkt.

I en organisation finns också diverse stödprocesser som ska underlätta för denna leverans. Det kan vara städ, personal, ekonomi, administration, kommunikation eller IT. Min käpphäst är att ingen av dessa uppgifter som stöd har något egenvärde. Det innebär också att dessa funktioner ALLTID ska leverera det som önskas av kärnprocessen.

Visst, självklart ska du med din profession guida beställaren, men når du inte fram så leverera det som önskas.

Jag hörde får någon månad sedan på en konferens om framtidens informationsavdelning ett antal urbota dumma tal om det helt motsatta. En kommun hade ex. gått upp till kommunfullmäktige för att fastställa uppdraget till informationsavdelningen. Det innebar bl.a. att det fanns ett antal saker man vägrade göra. Vem fick göra dem då? Den person i verksamheten som inte har kompetens för den uppgiften!

Se hela kedjan och leverera alltid det kärnprocessen vill ha!

Nåväl, det verkar onekligen som att denna uppfattning tagit skruv i Katrineholms kommun, allra mest hos beställarna i kärnprocessen.

Men – det finns ett men!

En organisation har också ledningsprocesser som i många fall sammanfaller med stödprocesser. I ledningsprocessen skapas strategin – dvs den serie av beslut i nutid vi behöver för att säkra framtida framgång. Så när du levererat det kunden vill ha, men som du med din profession som exempelvis kommunikatör vet är fel så ska du lägga ett stort fokus på att få nästa beställning att bli rätt. Lägg då fokus på att kommunicera varför just det är rätt, dvs syftet!

I korthet

1) Ställ konsultativa frågor för att komma fram till vad som ska beställas.

2) Leverera det som beställs (oaktat om du anser det är fel beställning)

3) Påverka nästa beställning

 

Vad tycker du?

Kanske är detta ännu svårare i offentliga organisationer där vi inte primärt får ”betalt” genom kundnöjdhet?

Dela: