Glömda kompetenser

Jag hör ofta ordet kompetens användas synonymt med kunskap. Kunskap är för mig en del av att vara kompetent. Men att vara kompetent är större.

Kompetens är förmågan att utföra en uppgift.

Således kan du inte vara allmänt kompetent. Du är alltig kompetent i förhållande till något specifikt – en uppgift.

Kompetensbegreppet kan delas in i;

  • Kunskap – Att kunna sitt ämne, en teori. Kan tillgodoses med utbildning och/eller erfarenhet
  • Kvantitet – Du ska ha tid, eller ni ska vara tillräkligt många för att utföra uppgiften
  • Långsiktighet – Du ska hålla långsiktigt, eller om det rör en grupp säkerställa att ni finns kvar så länge det behövs för att utföra uppgiften

Det traditonella kunskapsbegreppet måste också kompletteras med ditt nätverk. Ditt nätverk hjälper dig att ha tillgång till kunskap och erfarenhet. Ditt nätverk är en del av din kompetens.

Men det räcker inte. Du behöver mer. Det är så lätt att inte tänka på, men du vet det så väl. Du behöver en inre drivkraft, en vilja, en motivation för att utföra något bra. Du kan vara hur bra som helst utan att det märks om du inte får ut det.

Men det räcker inte med det heller om du ska kunna högprestera utanför dina normala ramar. Då behöver du mod. Mod att pressa dig själv utanför den box du satt upp. Mod att gå utanför det som är lagom och tillrättalagt.

Tänk på det nästa gång du ska rekrytera, sök inte bara kunskap – sök kompetens!

Dela: