Gräset är inte grönare

…på andra sidan

  • Man vet vad man har, men inte vad man får
  • Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket

Lena Andersson skriver i DN idag om ”Ordspråk i hjärnan” om människans aversion mot förändring.

I den nyutkomna boken ”Moralens landskap” (Fri tanke) av Sam Harris, forskare i neurovetenskap, refereras till psykologiska experiment som pekar på att människan ställd inför val är mer ovillig att förlora det hon har än driven av önskan att vinna vad hon inte har.

Det är en ständig kamp att själv acceptera förändring och att påverka andra att göra detsamma. Det finns två återkommande utsagor vid förändringsarbete;

  • Så har vi aldrig gjort
  • Så har vi alltid gjort

Lena Andersson menar att detta går emot kapitalismens tanke om att vi strävar framåt. jag tror inte det. Kapitalismen bygger på att du får mer, inte att du ger avkall på det du har.

Ifall hjärnan fungerar så här innebär det att den som vill förändra samhället ska presentera sin vision som något människorna känner till och upplever att de går miste om ifall de inte får det, i stället för något nytt som de en vacker dag ska känna värdet av.

Så en typ av förändring som vi kan hantera är förändring som säkrar att vi inte förlorar det vi redan har. Någon typ av försiktighetsprincip.

Om vi ska våga lämna det gamla så tror jag att förändring handlar om två saker. Endera att ha mod att lämna det trygga eller att övertyga sig själv, eller andra om att redan vara där – att skapa förväntan. Båda skapar vilja.

 

CC by Tobias Björkgren

Mod är inte vem du är utan en förmåga som gör att du kan visa och agera i enlighet med vem du är. Mod är inte din frånvaro av rädsla, förtvivlan och dubier. Mod är när du fortsätter kämpa trots mentalt och reellt motstånd. Jag tror att mod kan göra att du kan acceptera och hantera förändring.

När jag förväntar mig något av dig är du nästan där, när du förväntar dig det så är du nästan i mål. Förväntan gör att vi känner ansvar och tar ansvar. Det är som en självuppfyllande profetia – Förväntan skapar framgång.

Så endera säkrar jag att jag har kvar mitt gräs

eller så har jag mod att kolla om gräset är grönare på andra sidan

eller så förväntar jag mig att mitt gräs är grönast – och då kommer det att bli det.

Dela: