HR är inte bara anställda

CC by sahi Levent-LeviBegreppet HR står för Human Resources. Vi kallar det ibland personalavdelning. Jag tycker att det är fel. HR är mänskliga resurser, men vad är det vi vill ha ut av personal i ett företag eller organisation? Det är som alla stödprocesser kopplat till vad vi ska utföra. Vi vill ha förmåga att utföra en uppgift, med andra ord vill vi ha kompetens. Kompetens kan kan vara en anställd person med kunskap, erfarenhet och praktiskt utförande. Men kompetens kan lika gärna vara en inhyrd person, en entreprenad eller i en annan driftsform.

När vi arbetar strategiskt med kompetens planering så är min erfarenhet att vi fokuserar på den kompetens som vi har ett anställningsavtal med. Jag tycker det är fel.

HR/personal-avdelningar ska stödja all mänsklig kompetens som vi behöver!

Dela: