Hur är jag som ledare?

De senaste fyra åren har jag utvärderat mitt ledarskap varje år via Försvarshögskolan i enlighet med ledarskapsutvecklingsprogrammet Utvecklande Ledarskap (UL).

Utvecklande ledarskap är Försvarsmaktens nya ledarskapsmodell sedan 2003. Utvecklande ledarskap tillämpas sedan 2004 även inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet. Modellen kännetecknas av att en utvecklande ledare uppträder som ett föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

Jag gillar UL och ledarbedömningen (ULL) då den är konkret och enkel. När man får resultatet, i detta fall av sju medarbetare som jag arbetat nära så får man också feedback muntligt av desamma. Detta sker i tre steg.

  1. Jag kommenterar kort
  2. Två medarbetare diskuterar resultatet, jag lyssnar och är tyst
  3. Vi diskuterar tillsammans.

Detta är resultatet från årets mätning.

Sammanställning Utecklande ledarskap 2011-09-27

När man får sitt resultat så gör man en utvecklingsplan som bygger på frågorna.

  • Vad ska jag börja med?
  • Vad ska jag sluta med?
  • Vad ska jag fortsätta med?

Jag tycker att årets resultat visar att jag jobbat med mig själv det senaste året och att det fått resultat. Det finns en stor variation i vissa frågor så någon medarbetare är inte nöjd med mig i alla delar.

Jag har förbättrat mina resultat på nästan alla huvudpunkter. Jag har värderat mig själv lägre än föregående år och medarbetarna har värderat mig högre.

Det jag gör extra bra idag och därmed borde fortsätta med är hur jag företräder verksamheten utåt (8,7/9) och att jag ger uttryck för sunda värderingar (8,1).

Att han är generös med sin tid, kunskap & erfarenheter. Hans ledarskap är öppet och bjuder in till delaktighet vilket får mig att reflektera över vad jag gör och varför. Därigenom hittar jag ofta en djupare mening, sammanhang & vilja att utvecklas.

Jag är också bra på att skapa delaktighet vart vi ska (8,4) och att skapa engagemang inför uppgifter (8,3). Vidare bedömer medarbetarna att jag vidtar nödvändiga åtgärder när det behövs (8,6 & 8,4).

Mattias har mod, passion och vilja. Är målinriktad och strukturerad. Nytänkande och kreativ. Går inte med strömmen. Inspirerar andra att tänka och göra på nya sätt.

Jag har en bra fackkunskap och omvärldsbevakning (8,1 & 8,3). Högst  värde (8.9) får jag gällande att jag påverkar organisationen på lång sikt. Jag får lätt kontakt med människor (8,3) och har en förmåga att hålla många bollar i luften (8,4).

Jag behöver jobba med att få alla med mig, då någon verkar tycka helt annorlunda än andra på några frågor. Exempelvis har jag en spridning på 7 gällande frågan om att jag uppträder mästrande mot medarbetare som ej utfört sina arbetsuppgifter väl (4,1, omvänt skala – bör vara under 3).

Att du ger konstruktiv feedback löpande. Det är värdefullt att få den i samband med den händelse som den är kopplad till.

Blivit lite för egenfokuserad under senaste året.

Jag behöver bli bättre på att ge konstruktiv feedback (6,3) och resonera med medarbetarna om hur uppgifter ska lösas (6,7).

Involvera människor tidigare i processer där de berörs för snabbare delaktighet. Se människors olikheter som komplement och stöd istället för bromsklossar.

Jag ska också bli bättre på att tala om vad som händer när vi nått våra mål (6,9). Jag kan ha ett okänsligt och buffligt sätt (6,6) och kan efter en serie framgångar bli övermodig (6,6). På frågan om jag håller mig lugn i stressfyllda situationer får jag 6,9. Intressant då jag verkligen försökt berätta hur jag känner som en del av föregående års utvecklingsplan.

Vad ska jag börja göra? Jag får ta tillfället i akt och få mer feedback på detta. Mitt fokus de senaste åren har varit att trumma budskapet att – Värden skapas av människor inte av roller.

En mycket pos. sida med Mattias ledarskap är att jag inte bara utvecklas i min yrkesroll utan också som person. Han utmanar, förväntar sig och förverkligar båda egna &andras förslag vilket gör att jag och många medarbetare växer som pers. & i org.

Jag har ju sedan första september några färre anställda så det finns möjligheter. All förändring börjar med mig själv. Bidra gärna!

Vad tycker du att jag ska börja, sluta och fortsätta med som ledare?

 

Dela: