Infekterat vatten

Denna fråga fick jag av Annika Beijbom på twitter under förmiddagen med anledning av tarmparasiten som orsakar magsjuka i Östersund.

Bakgrund

Om jag förstått det rätt så innehåller råvattnet i Östersund parasiten, dvs den finns i sjön. I Östersund har man en kemisk rening av vattnet i reningsverket. Överföring av smittan under gjord via hål i avlopps och vattenlednings skulle vara oerhört svårt att spåra.

Hur jobbar ni med råvattnet hos er?

Hos oss så tar vi också råvatten från en sjö, men renar sedan detta genom en ås, vilket ger ett högre skydd mot den här typen av smitta.

Hur hade du hanterat det som händer i Östersund nu?

Vår krisledningsorganisation hade trätt i kraft. Vi hade, precis som Östersund tagit hjälp av Svenskt Vatten. Att koka vattnet hade varit råd nummer ett. Vi har ett gemensamt driftbolag med Flens och Vingåkers kommun och hade haft möjlighet att hämta vatten där. Detta vatten räcker dock inte, men tankbilar hade kunnat ställas ut strategiskt. Sedan hade ozon-rening varit vägen till rening. Dock kan understrykas att det hade varit extremt svårt.

Dela: