Informationskontor vill ingen vara

I veckan har vi haft verksamhetsplanering med kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp. Vi har nu sammanfogat ett förslag utifrån de förtroendevaldas vilja med bl.a. förslag på åtaganden och produktionsmål till 2012. Som underlag har vi förutom vision, kommunplan och planeringsdirektiv haft diskussioner i koncernchefsgrupp, medarbetarrådslag för all personal på kommunledningsförvaltningen samt efterföljande diskussioner på respektive kontor.

Vi har även diskuterat respektive kontors syfte på kommunledningsförvaltningen. Informationskontorets personal vill byta namn från till kommunikations- och marknadsföringskontoret. Informatörerna skulle då benämnas kommunikatörer.

Jag tycker att det är bra med fokus på kommunikation, vilket också var medarbetarnas ambition. Traditionellt så ser jag kontorets uppgift som tredelad i;

  • information
  • kommunikation
  • marknadsföring

Men varför benämna det som kommunikation och marknadsföring. Om man ska ändra så ska det väl handla om [wikipop language=”sv”]kommunikation [/wikipop]som skulle kunna vara ett samlingsnamn.

Nåväl, vi lyssnade lite med twännerna och stärktes i vår syn på att kommunikation nog är den rätta vägen att gå. Informationschefen berättade också att Sveriges informatörsförening har samma diskussion.

Jag gillar Markku Kanalas fråga – Måste det heta kontor?

Om man tänker så fritt så skulle det exempelvis kunna heta KomMaIn – KOMunnikation, MArknadsföring, INformation. Kommain ger ju en trevlig signal också.

Nåväl så kreativa var vi inte – än, utan landade på kommunikationskontor.

– Är det rätt namn?

Sedan var ju frågan om informatören ska benämnas kommunikatör. Det har jag väldigt svårt med. För mig är alla kommunikatörer. Däremot så kan man ju ha en specialistkompetens för att hjälpa andra. Vi har idag personalspecialister och upphandlingsspecialister. Kanske skulle vi kunna ha kommunikationsspecialister?

-Vad tycker du om det?

Dela: