Interkultur-vad?

CC by Keoni Cabral

CC by Keoni Cabral

​Vi har ett interkulturellt förhållningssätt i Botkyrka. Det är både ett svårt ord och ett svårt, men ack så viktigt arbetsområde.

Om det ska bli något av fina ord så måste vi göra dem till våra egna, vi måste hitta vår egen definition. Vi måste få in det i ryggmärgen.

För mig betyder ett interkulturellt förhållningssätt att varje människa är en medskapare som har rätt att behandlas utifrån den individid som hen är, inte som en summa av alla grupptillhörigheter som hen har.

Vi måste vara medvetna om de fördomar som finns inbyggda i oss baserat på grupptillhörighet. Med fördom menar jag att vi var och en har lätt att generalisera utifrån tillhörighet som man/kvinna, inlandsfödd/utlandsfödd, svart/vit osv, osv. Men en människa är alltid mer än summan av hens grupptillhörigheter.

Varje människa är unik och har rätt att få mötas som den hen är.

…och tänk, det blir det precis som vårt ledord och devis.

”I Botkyrka har vi medborgarnas fokus – Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder dem en god service och ett gott bemötande”.

Ett grupp kan vara lagom, en människa är aldrig lagom. Jag och du är långt ifrån lagom!

/Mattias

Dela: