Invigning av Katrineholms första publika laddstolpe för elfordon

Fredagen den 13 augusti kl 11.00 invigs Katrineholms allra första publika laddstolpe för elfordon vid Fredsgatan 40.

Kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm Göran Dahlström inviger laddstolpen kl 11.00,

I samband med Katrineholmsveckan invigs stadens första laddstation för elfordon vid Fredsgatan 40 i Katrineholm. Det är Elbolaget Bixia, Karineholms kommun, Katrineholm Energi och Utsikt Nät AB som tillsammans placerar ut laddstationen för att främja utvecklingen mot framtidens elfordon. Premiärstationen invigs av kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström som passar på att testtanka elbilen Tesla Roadster.   

Just nu pågår utvecklingen av infrastrukturen för elfordon i Sverige. En undersökning som beställts av Elforsk, svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsbolag, visar att tre av fyra svenskar är intresserade av att köpa en elbil, men detta intresse sjunker väsentligt om det inte finns en utbredd infrastruktur för laddning. En fulladdad elbil kan köra cirka 15-20 mil. Det gör att de passar bäst för stadstrafik, men för att elbilarna ska bli ett attraktivt alternativ är det viktigt med lokala laddningsställen.

 Katrineholms nya laddstation är en av de drygt 30 laddstolpar Bixia är med och etablerar, i ett första steg, i Linköping, Mjölby, Oxelösund, Borgholm, Växjö, Nässjö och nu på Fredsgatan i Katrineholm.

-På Bixia arbetar vi oerhört aktivt för att stötta all utveckling av förnyelsebar energi, det är ett naturligt ansvar vi som elbolag måste ha, berättar Arne Andersson från Bixia. Vi vill att alla ska kunna välja förnybar energi även som fordonsbränsle. Laddstolparna är en viktig pusselbit för elfordonens framtid och det är därför självklart för oss att vara med i denna utveckling.

 -I Katrineholms kommun gör vi många och stora satsningar på miljö- och energiområdet, berättar Göran Dahlström. Vi ligger långt framme vid kraftvärmeverk, biogasanläggning, vindkraft- och solcellssatsning med mera och det känns naturligt för oss att även vara med och bidra till att främja utvecklingen av framtidens transportmedel. Det gör vi genom att upplåta mark till Katrineholms första laddstolpe, säger han.

 -Utsikt äger och ansvarar för eldistributionen i Katrineholm. Ett väl fungerande elnät är en förutsättning för att bygga framtidens infrastruktur för laddning av elfordon. Genom vår satsning på laddstolpar hoppas vi kunna lära oss mer om tekniken kring laddning av elfordon och de krav utvecklingen kommer att ställa på framtidens elnät, säger Inger Niss som är elnätschef på Utsikt Nät AB.

 600 000 elfordon om tio år

Idag finns det ett hundratal renodlade elbilar i Sverige. Men utvecklingen är intensiv och marknaden spås växa kraftigt. Produktutvecklingen pågår för fullt bland biltillverkarna, t ex kommer Mitsubishi att lansera en elbil under hösten. Inom tio år beräknar Elforsk att antalet elbilar i Sverige ska ha ökat till 600 000 eldrivna fordon. Då krävs att det finns möjlighet att ladda bilen även på andra platser än hemma eller på jobbet.

Dela: