Katrineholmarna får lust till datorernas värld

Att just möta människor där de är i sitt behov av IT istället för att prata IT har visat sig vara det som funkar hos oss. Vi tror helt enkelt att människor gör det som de har lust med. Vår uppgift kan vara att inspirera till lusten och när den finns visa vägen – inte tvärtom.

Varje måndag kommer det att vara drop-in i kulturhuset Ängeln, med handledare på plats för att hjälpa till med frågor som rör datorer och internet. Det är en del av den nationella kampanjen ”Digidel 2013” vars syfte är att minska den digitala klyftan som finns i samhället. Målet är att få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda internet innan slutet av 2013.

viaKatrineholmarna får handledning i datorernas värld – Katrineholm – kkuriren.se.

Läs mer på http://katrineholm.se/Kultur-och-fritid-/Bibliotek/Digidel-2013/

Dela: