Klokskap enligt Stefan Einhorn

Stefan Einhorn - om klokhet by KommunchefKlokhet är problemlösning. Den klokaste hittar den bästa lösningen, inte bara den lösning som ligger närmast tillhands. Vi löser problem hela tiden, resonerar Stefan Einhorn från scen.

Stefan Einhorn är professor, överläkare och författare och jag lyssnade på honom på Sveriges Kommuner och Landstings årliga dag för toppledare.

Föreläsningen inleds med ett omöjligt val. Med vetskap om förintelsen beslutar familjen att betala en kvinna för att ta hand om sin äldsta son. Valet är svårt och de kan inte med säkerhet veta om de kan lita på kvinnan. De packar en väska med kläder och en med pengar. När kvinnan kommer och ska hämta sonen ger fadern de båda väskorna till kvinnan och ber henne att gå en sväng och fundera på om hon är beredd att ta hand om det mest älskade de har. Hon kommer aldrig tillbaks. Sonen överlever mot alla odds förintelsen. När du står inför ett val kan det finnas ett alternativ väg till lösning – det är klokskap.

Klokskapets största fiender är fördomar, vår oförmåga att tänka självständigt, våra rädslor och bristande ansvarstagande. 

Trodde du till exempel att världen ser ut som på våra kartor? Det gör den inte, den ser ut så här. 

Peters Projection World Map (35" x 51") by inju

Vi har alltid levt med den s.k. mercators projektionen av världskartan. Se exemplevis hur små USA och Europa är när vi inte använder en karta som egentligen är avsedd att sitta runt en glob.

Vårt bristande ansvarstagande, Nånannanismen förstärks när vi försöker passa in. Ett expriment visar att om vi ensamma ser rök komma ut under dörren i en korridor så larmar vi i 75% av fallen, men om någon annan också är där och inte larmar så är det bara 38% som larmar. 

Skiljelinjen mellan gott och ont går igenom hela världen

– men den går också genom varje människa

För att bli klokare ska vi hitta våra motkrafter. Ödmjukhet för att vara klok är inte att kunna alla svar, att fråga till råds för att ensam är inte stark.

Problemet med världen är att dårar och fanatiker alltid är säkra på sin sak, medan klokare människor tvivlar

(Bertrand Russell)

Vi ska vara nyfikna. Dagens bristvara är uppmärksamhet. Att vilja se och ta med andra. Kreativitet är att hitta på en ny lösning.

Det nya, det kloka hittar vi tillsammans.

Together We Are by mommy peace

Dela: