Kommunens personuppgiftsansvar på sociala medier

 

Foto: Brian Einarsen

I början på juli fattade datainspektionen beslut om kommunens personuppgiftsansvar på sociala medier. Beslutet finns här.

Beslutet är att;

Datainspektionen konstaterar att Katrineholms kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som förekommer på Facebook-sidan ”Katrineholms kommun”, på bloggen ”Kommunledningsförvaltningen” samt i Twitter-kontot ”Katrineholm_se”.

Kommunens personuppgiftsansvar för Facebook-sidan och bloggen omfattar både personuppgifter som kommunen själv publicerar och personuppgifter som publiceras av andra på sidan. Kommunens personuppgiftsansvar för Twitter-kontot ”Katrineholm_se” omfattar endast personuppgifter som kommunen själv publicerar via Twitter.

Katrineholms kommuns personuppgiftsansvar innebär att kommunen har ett ansvar för att det på Facebook-sidan, bloggen och Twitter-kontot inte utförs behandling av personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet och i förekommande fall ta bort sådana uppgifter. I ärendet har inte påvisats att det förekommer någon sådan behandling varken på Facebook-sidan, bloggen eller på Twitter-kontot.

Ärendet avslutas.

Beslutet är väl ungefär vad man kunnat förvänta sig och möjliggör fortsatt användning av sociala medier för offentliga organsiation. Datainspektionen ska enligt uppgift från dem komma ut med uppdaterat informationsmaterial i ämnet, som jag inte sett än.

Vet inte om det finns några kvarvarande frågor?

Dela: