Kommunikation – mötet för lärande

Kommunikation handlar för mig om en vilja att lära. Kommunikation kan delas in i flera olika lager dialog, diskussion och debatt.

Dialog är vägen till lärande. En fråga som sällan ställs är dock om du vill ta in något nytt. Många ställer frågor utan att vilja ha svar, utan mer för att få bekräftelse på sin egen förutfattade bild.

Val av kommunikationsform måste ske via de behov som de vi är till för har. Sociala medier finns och har funnits länge. En offentlig organisation kan inte välja att gå med i sociala medier, den är redan där. Som offentlig organisation måste vi anpassa våra kommunikationsvägar till dem vi är till för.

När jag föreläser om sociala medier så kommer det alltmer att handla om grunden för kommunikation och jag brukar utgå från Hegels enkla modell om Tes – Antites och Syntes.

Om du tycker något, dvs. har en tes så är utgångspunkten för kommunikation att du är intresserad av min antites. Mervärdet skapas när vi bryter dessa mot varandra till en syntes. Något som är så mycket större än det som både du och jag kommit fram till innan.

Problemet blir, och det gäller inte bara sociala medier, om du säger att du vill kommunicera men du redan bestämt dig för din syntes.

Information är en syntes. Det går att använda sociala medier för information, men då är de inte sociala.

 

Dela: