Kommunstyrelsens ordförande bloggar

CC by fekaylius

Igår lanserades Göran Dahlströms blogg. Göran är kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm och således min chef.

När jag rekryterades till jobbet som kommunchef var en av de uppdrag jag fick att tjänstemannaorganisationen skulle bli mer tydlig utåt. Det var en av anledningarna att vi startade vår satsning på sociala medier under hösten 2009.

En av de frågor jag ofta fått när jag föreläst i ämnet är hur politiken ser på mitt engagemang. Eftersom detta är ett uppdrag jag fått så har jag inte fått några synpunkter från majoriteten. Oppositionen har ibland varit kritiskt.

Sen har jag förvisso, speciellt i början, gjort mina felsteg och fått helt berättigad kritik som jag lärt mig mycket av.

Jag har dock vid flera tillfällen påpekat att det vore ännu bättre för dialogen i Katrineholm om fler förtroendevalda engagerad sig i den digitala samhällsdebatten. Idag är jag glad att så hänt med Görans blogg.

Min roll som kommunchef är att vara politiskt obunden, så innehållet på bloggen får ni debattera med Göran.

Hurra för debatten!

Dela: