Konsultkostnader

CC by opensourceway

Vi har lämnat ut en sammanställning av konsultkostnader för kommunstyrelsen. Du kan i öppenhetens namn få läsa den här (dock med personnamn borttagna pga personuppgiftslagen) och mer än gärna ställa frågor kring den.

Totalt har vi enligt listan betalat 20 580 789 kr för extern kompetens i verksamhet på kommunledningsförvaltningen, förvaltningen för näringsliv och tillväxt samt i projektet Katrineholms Logistikcenter och vissa andra kommuncentrala budgeteringsposter. Många poster avser annat än konsulter, men är registrerade på sk 47-konton vid betalning, varför de redovisas här.

Kommunledningsförvaltningen har som strategi att öka andelen rörliga kostnader och att ta in extern kompetens istället för att ha så mycket egen personal. Kommunledningsförvaltningen har 2010 tagit in extern kompetens för 10 594 859 kr. Stora poster är;

 • Outsourcing-tjänster IT drygt 3 miljoner kr
 • Avgifter till högskola/universitet knappt 3 miljoner
 • Bemanning ca 1,7 miljoner kr
 • Utredningar 0,6 miljoner kronor
 • Utbilding/handledning knappt 0,5 miljoner kr
 • Projektledning knappt 0,5 miljoner kr

Man kan säkert ha synpunkter på om detta är rätt eller inte, ställ gärna frågor om det. Jag ger nedan en inblick i vad kostnaderna inom kommunledningsförvatningen står för. Vi kompletterar gärna med förklaringar på kommuncentrala budgeteringsposter, förvaltningen näringsliv och tillväxt samt Katrineholms Logistikcenter om efterfrågan finns.

Kommunsekretariat 13 508 kr

 • Konsult för utveckling av Lex ärende- och dokumenthantering 6 313 kr
 • Anlitande av reklambyrå för idé och produktion till mässa 4 895 kr
 • Tillstånd för att få utfärda nya id-kort 2 300 kr

Informationskontor 1 146 278 kr

 • UGL-utbildning 18 700 kr
 • Bemanning-Informatör, nu anställd 402 000 kr
 • Handledning 33 000 kr
 • Utveckling , utbildning, teknik kring sociala medier och ”Katrineholm 3.0” – 143 740 kr
 • Totalt reklambyråer, exkl Kampanjen Sörmlands Pärlor 186 775 kr
 • Infartsskyltar 17 232:-
 • Mediebevakning 88 200 kr
 • Foto 15 580:-
 • Kampanjen Sörmlands Pärlor 143 014 kr
 • Övrigt enl bifogad lista 98 037 :-

Ekonomikontor 51 810 kr

 • Film till koncernmässan 4 895 kr
 • Granskning av kommunens stiftelser 19 000 kr
 • Lagstadgad granskning av kommunens årsredovisning 11 000 kr
 • Nätverk för upphandlingschef, inkl seminarier 16 000 kr
 • Abonnemang telefonrådgivning kravverksamhet 915 kr

IT-kontor 3 918 298 kr

 • Uppgradering av Netloan 4 291 kr
 • Integrationskonsulter 43 654 kr
 • Utbildningskonsult för tre tekniker 17 950 kr
 • Bemanning av Helpdesk 441 546 kr
 • Material till kommunmässan 4 895 kr
 • Outsoursing av vissa delar av IT-miljön samt olika typer av specialkonsulter vid migreringsarbetet till nya domänerna. 3 051 972 kr
 • Säkerhetsanalys av nätverket 9 600 kr
 • Specialkompetens inom nätverk 9 240 kr
 • Projektledning av projektet för införandet av SITHS 335 150 kr

KLF-ledning 1 532 706 kr

 • Utbildning 97 984 kr
 • Julfest (200 kr per anställd) 228 500 kr
 • Handledning för chefer 117 310 kr
 • Utredningar och extra bemanning till IT (till del finasierad av annan) 821 103 kr
 • Avgifter/tjänster till KFV Marknadsföring 130 000 kr
 • Övrigt enligt lista 137 809 kr

Personalkontor 648 527 kr

 • Utbildning tillgänglighet 35 000 kr
 • Företagshälsovård 13 919 kr
 • Handledning 56 120 kr
 • Koncernmässan 9 791 kr
 • Bemanningstjänster – nu anställd 372 075 kr
 • Medarbetarenkät 100 025 kr
 • Naprapat 2 225 kr
 • IT stöd PS Förhandling 9 372 kr
 • Verksamhetsplanering 50 000 kr

Stab 19 996 kr

 • Handledning 15 101 kr
 • Film till koncernmässan 4 895 kr

Administrativa kontoret (löne- och projektenhet) 3 563 736 kr

 • Föreläsningar 51 915 kr
 • Avgift till Linköpings universitet – forskare (finansierat av folkhälsoinstitutet) 2 941 396 kr
 • Externa utvärderingar/kvalitétssäkring av projekt 79 104 kr
 • Systemkostnad kompetensplanering 204 326 kr
 • Pensionsrådgivning 192 813 kr
 • Systemkostnad personalsystem 56 456 kr
 • Övrigt enligt bifogad fil 37 726 kr

För övrigt

 • Häromdagen fick vi frågan om min lön – den är 74 000 kr per månad.
 • 2010 betalade Katrineholms kommun 1 042 037 kr till Katrineholms Kuriren, varav 810 004 kr för annonsering, 182 840 kr för prenumerationer på tidningen och 49 193 kr för övriga tjänster.

Ställ gärna frågor – allt för öppenheten!

Dela: