Lärresa – dag 2 – Pearland

Så idag har varit en dag av lärande. Lärande om USA, Texas, Houston och Pearland.

De amerikaner vi träffat gillar inte statlig styrning, men har många politiska nivåer i samhället. Jag skulle kunna beskriva det som en vilja till lokalt självstyre, subsidiaritetsprincipen om du så vill.

 

I Pearland väljs fem personer och en borgmästare av folket, men inte partipolitiskt. Samma sak gäller skoldistrikten. I Pearland finns det tre skoldistrikt, som också sträcker sig utanför kommungränsen. Skoldistrikten har en gammal indelning, mer efter stora rancher, kanske kan man jämföra det med gamla socknar

Min amerikanska kollega, City Manager Clay Pearson berättade idag bla om sitt engagemang i ICMA som är en internationell organisation för att professionalisera våra roller som kommundirektörer. De har bla en etisk kod som lyder;

  1. Serving as stewards of representative democracy.
  2. Practicing the highest standards of honesty and integrity in local governance, as expressed through ICMA’s Code of Ethics.
  3. Advocating for professional management as an integral component of effective local governance and community building with council-manager government as the preferred local government structure.
  4. Building sustainable communities as a core responsibility of local government.
  5. Networking and exchanging knowledge and skills across international boundaries.
  6. Ensuring that local governments and the association reflect the diversity of the communities we serve.
  7. Committing to lifelong learning and professional development.
  8. Building up the quality of the profession and the association through an engaged network of members personally committed to that end.

Intressant, eller hur?

Här är moms och fastighetsskatt är skattebasen för kommunen, inte i inkomstskatt. Momsen är upp till 1,5% fastighetsskatt kan vara 13-14 tusen dollar om året. Det är dock väldigt olika i olika stater och olika kommuner i landet.

Borgmästaren Tom Reid är runt 90 år och har varit borgmästare i 35 år. Borgmästaren talar mycket om identitet. Om Amerika som ett land av immigranter. Invånare som VILL vara en del av Pearland, Texas, Amerika. Visste du förresten att Texas varit ett eget land till 1845. En kommun i USA har olika rättigheter basat på invånarantal. Intressant tänker jag.

Ett samlat intryck av dagen är individualitet. Samhället bygger på individen. Det ger på den positiva sidan individen mandat och befogenhet. Men frågan är vad individer som inte klarar mallen, tävlingen kommer in.

Samhällena är utspridda enskilda enheter, subdivisions. Ett område kan sätta upp sina egna bestämmelser om hur man ska hantera gemensamma frågor. I exploateringen av ett nytt område står det kommunen fritt att ex ta ut en avgift som täcker kostnaden för gemensamma kostnader på en annan plats, ex en väg eller en park.

Vi besökte idag också en friskvårdsanläggning. En praktisk sak där var att runt planerna gick en löparbana, som också kunde användas som läktare.

 

På denna friskvårdsanläggning var priserna olika för kommunmedborgare och andra.

Denna anläggning byggdes bl.a. med stöd av kommunens Economic devolment cooperation där företag och medborgare är engagerade. 

 Ett samlat intryck från dagen kan uttryckas som – individuell frihet!

Dela: