Leve dig som kommunanställd!

Lotta Asplund - engagerad!

CC by cybriks

Ibland kan jag bara bli så fruktansvärt trött på den negativa bild som finns av kommunal sektor. Den allmänna uppfattningen om att det är fritt fram att se ner på kommunen.

Jag är djupt oroad över det faktum att den fantastiska verksamhet som bedrivs i kommunen inte uppskattas mer. Det är dessutom en bild som inte bara upprätthålls av andra utan också av oss, kommunalt anställda, själva.

Visst, en bakgrund till det är allas rätt att kritisera det allmänna. Att den som brukar kommunen inte har samma valmöjlighet som en kund har i ett företag. Att kommunen per definition är till för alla kommunmedlemmar. Men borde det inte kunna betyda precis det motsatta? En enorm stolthet att få vara med och företräda och verka för vårt gemensamma bästa!

För det kan ju ändå inte vara finansieringsfrågan? I så fall så borde alla företag som finansieras av skattemedel ses på samma sätt.

Ut med [wikipop language=”sv” search=”Jantelagen”]Jante[/wikipop]! Jag är stolt över kommunal sektor som proffsiga uppbärare av vårt välfärdssystem. Jag är stolt över medarbetarna i Katrineholms kommun och allt vad som åstadkommes av oss varje dag.

Jag läste häromdagen ett inlägg på HR-Sverige om skillnaden mellan ledare i privat och offentlig sektor.

De flesta ledare som var med i denna studie påbörjade sin karriär i offentlig sektor när det fortfarande sågs som något hedersvärt att vara en samhällstjänare. Om tio år har de flesta som var med i den här studien hunnit gå i pension och den nya generationens ledare hunnit tillträda. Frågan är då om en liknande studie kommer visa samma resultat, eller kommer dagens oförtjänt dåliga rykte hunnit bli en självuppfyllande profetia där man inte längre lyckas attrahera de bästa medarbetarna? Vi menar att det offentlig sektor faktiskt kan lära sig av privat sektor, är att på ett självsäkert sätt beskriva sin verksamhet i mer positiva termer. Vem kommer annars vilja investera sin tid och sitt engagemang i låt oss säga en kommun, när jobb med långt högre status och lön lockar runt hörnet? Och kommer vi då kunna säkra en god samhällsservice?

När vi ser på de uppgifter som vi har i kommunal sektor så har flera undersökningar visat att de är otroligt attraktiva för framtidens ungdomar, så länge de inte vet att det är kommunen som är arbetsgivare. Vi kan inte räkna med att attrahera de som behövs till kommunal sektor utifrån krav på någon slags självutplånande [wikipop language=”sv”]altruism[/wikipop]. Vad ska hända med vårt gemensamma, vår välfärd om vi inte alla börjar visa den stolthet som det innebär att arbeta för det offentliga – gemensamma – kommunen!

Leve dig som kommunanställd!

Dela: