Medborgare eller medskapare?

Kolla gärna artikeln ”Den twittrande kommunchefen” på Stockholmsregionen.nu.

Några speciella citat kan jag bistå med

  • Mitt optimala mål med sociala medier är att få människor att mer se sin egen del i skeendet. Vad kan jag bidra med?

    Foto: Ulf Lodin

  • För att ha fokus på detta måste man vara öppen med vad man gör innan man har lösningen. Detta ger förutsättningen för att växa i kommunikation.
  • De som vi är till för har valt att vara på sociala medier, därför ska vi också vara där.
  • Om kommunen är synonymt med orga­nisationen kan detta få till effekt att med­borgarna kan tycka att kommunen ska göra precis allting
  • Genom att kommunicera via sociala medier, då man frågar sig vad man själv kan göra och bidra med, kan perspektivet vridas mot ett gemensamt ansvarstagande. Istället för att vara kunder i samhället blir vi med­aktörer.
  • På sociala medier tar man bara upp frågor som lämpar sig för kommunikation. Och det är kanske inte ens du som ska välja dem. Någon har redan valt dem åt dig
  • Själv har jag valt att intressera mig för vad människor har att säga. Att kommuni­cera med människor om vad de tycker är vik­tigt, och inte vad vi, organisationen, tycker är viktigt. Att lyssna på vad de vill prata om, inte vad vi vill prata om. Sen får somliga tycka att det är fel, men det är mitt sätt att vara. 

Självklart bad jag att få live-sända intervjun 😉

Dela: