Mediemakt och kommunchefstukt

Även då Krister Wistbacka hade informerat mig om att han skulle delta i en paneldiskussion om sociala medier på Gräv 11 så hade jag inte förens nu uppmärksammat denna eminenta live-streaming av passet. Jag får säga att det var mycket intressant att lyssna till, även om det rycker lite i diskussion-lustan att inte delta.

Diskussionen om det sk #kkgate startar 26:50 in i sändningen.

Katrineholms Kuriren har tidigare tydligt uttryckt att den granskning som inledde denna händelse inte handlande om mig, utan om ett seriöst reportage om sociala medier. Chefredaktören har också, bl.a. i Studio 1 i P1 sagt att den delen av reportaget är på väg. Den har dock inte kommit än.

Här ger Krister Wistbacka en helt annan bild genom att ge uttryck för att detta var en granskning som har sin grund i;

  • Han använder sig av härskartekniker inom många områden
  • Vi har mycket information om honom
  • Han ville göra sig till koncernchef och styra över demokratin i kommunen

Så syftet var att undersöka om jag, som dagen till ära har blivit några år yngre enligt Wistbacka, missbrukar min makt. Det gör att jag på ett annat sätt förstår Katrineholms Kurirens förhållningssätt.

Kanske är det så hotande att en tjänsteman har en egen publiceringsplattform, är öppen, personlig och bjuder in till medskapande så att det motiverar Katrineholms Kurirens hetsjakt.

Kanske är det just tjänstemannens frihet att yttra sig samt öppenhet som är så hotande att chefredaktören när jag lägger ut denna statusuppdatering på Facebook ringer till kommunstyrelsens ordförande och beklagar mitt agerande?

Är det så att det är själva maktbasen som hotas?

Jag tror att det är precis det som det handlar om, vilket också tydligt framkommer i klippet. Syftet med att granska makten är bl.a. att sanera för oegentligheter och få upp dem i ljuset. Det åstadkommes på ett bra sätt genom att makten är öppen. Problemet är att Katrineholms kuriren vill vara först med nyheten, för att så har det alltid varit och det är så de tror att de tjänar mest pengar.

Kommunchefer gör bäst med att vara öppna med allt utom det som kan bli nyheter, vilket ska lämnas exklusivt till traditionell media.

Dela: