Medskapande visioner

Mattias Jansson @kommunchef by KommunchefUnder förra året tog Katrineholm fram Vision 2025. Katrineholm – Läge för liv & lust och varumärket Sveriges Lustgård konkretiserades.

Nu ska varumärke och vision implementeras som det så fint heter. Det betyder konkret att vi nu ska fokusera på att katrineholmarna identifierar sig med framtidsbilden visionen och uppfattar att platsen uppfyller sitt varumärke.

När vi för ett par veckor sedan satt och gick igenom alla spännande aktiviteter som vi ska genomföra i visionsimplemeteringen i år så tittade vi bland annat på den senaste filmen om Katrineholm som ska användas som en del av våra presentationer, med eller utan ljud. Den är bra.

…men är den unik för Katrineholm? Det är precis såhär budskap lätt blir när de skapas av en organisation. Korrekt, snygg och (får man säga) intetsägande?

 

Vi funderade på hur vi skulle kunna göra detta mer medskapande och samtidigt behålla essensen i visionen.

Jag talade senare samma dag med Björn Falkevik om en annan idé och då sa han något förlösande. Problemet med att styra med visioner är att alla har sin egen bild.

Jag funderade vidare på det. Hur skulle vi kunna arbeta utifrån Katrineholm – Läge för liv & lust men samtidigt låta katrineholmarna ge sin bild?

Idén

Vi skapar en site som i sin struktur bygger på de tre begreppen. Läge – Liv – Lust. I strukturen under Läge har vi de fyra begreppen som återfinns i visionen (pdf)

  • Det geografiska läget
  • Sveriges Lustgård
  • I jämförelse med andra
  • Rätt tidpunkt

Under liv; folkliv, näringsliv, kulturliv, föreningsliv och under lust; arbete, lärande, god mat, gemenskap och ”lek, idrott och kultur”. Allt i enlighet med visionen (pdf).

Sedan klipper vi upp de filmerna vi har i max 30 sekunders-klipp och lägger in under dessa kategorier. Vi låter sedan katrineholmarna ladda upp sina klipp. Max 30 sekunder och insorterade under visionens ämnen. Frågan skulle kunna formuleras som vad betyder ex. föreningsliv i Katrineholm för dig? Den film du laddar upp där kanske handlar om Värmbols fotbollslag, vilken också passar under etiketten ”lek, idrott och kultur” så du lägger den där också. Vi marknadsför siten och genomför olika aktiviteter i våra verksamheter för att stimulera att människor skapar videos. Det behöver inte vara något jätteavancerat, en enkel video, en sammansättning av stillbilder eller så.

När det finns ett antal videos så kan du skapa din egen video. Du behöver inte ha gjort egna inlägg för att kunna skapa din visionsfilm. Du väljer helt enkelt de klipp du tycker bäst beskriver ditt Katrineholm 2025.

  1. Du skriver in ditt namn och laddar upp en bild (valfritt).
  2. Du väljer en till sex klipp (topplistor finns)
  3.  Du skapar din film som blir en unik länk som kan delas på dina sociala nätverk.

Hela tiden så rankas 30 sekunders klippen så att man kan se vilka som används och spelats flest gånger. De mest spelade klippen får uppmärksamhet på olika sätt, skulle kunna vara genom att vi visar dem i TV och bio-reklam mm.

Filmen inleds med en text ”Katrineholm – Läge för liv & lust, Mattias (ditt namn) film och din bild. Mellan varje klipp finns en sammanhangsbild från visionen, exempelvis Liv – Föreningsliv – En mångfald av aktiva föreningar ger energi och gemenskap över gränser med lämplig bild. Sedan kommer filmen du valt under den kategorin.

Det blir helt enkelt din bild av Katrineholm – Läge för liv & lust.

Vad tycker du om det?

Bra – Dåligt – Vad ska ändras?

Dela: