Miljön i fokus

Atlas, it's time for your bath by woodleywonderworksHållbarhet kan ses i flera aspekter.

Ekonomisk hållbarhet – Social hållbarhet – Miljömässig hållbarhet. 

De senaste årens globala klimatkonferenser sätter fingret på hur svårt det är att nå internationella överenskommelser.

Durbanpaketet, som de här två veckornas förhandlingar landat i, är ett mjukt paket fyllt med kompromisser.

Det är ytterst tveksamt om målet gällande en gräns på två graders ökning av jordens medeltemperatur kommer att nås i och med detta.

Klart är att det i denna fråga som i all förändring är så att det finns en människa som vi var och en förfogar över och det är oss själva.

Här är en film om miljöarbete i Katrineholm.

Dela: