Mod

Jag funderar över vad det är som skapar. Vad det är som gör att vi människors drivs och åstadkommer saker. Vad det är som gör att vissa människor kan åstadkomma så mycket, medans andra mest tycker om det andra gör.

Jag har precis läst en bok om mod. Detta är mina tankar.

CC by Fashion Jewelry

CC by Fashion Jewelry

  • Mod är inte din frånvaro av rädsla, förtvivlan och dubier.
  • Mod är när du fortsätter kämpa trots mentalt och reellt motstånd.
  • Mod är att du vågar bidra med det du är trots att det är svårt.
  • Mod är inte vem du är utan en förmåga som gör att du kan visa och agera i enlighet med vem du är.
  • Mod är ditt hjärta, tänk på engelskans courage och franskans coeur.
  • Mod är en grundkompetens som gör dig till människa – vem du är bestäms av dina val valen kräver mod.

 

Det finns olika sorters mod.

Fysiskt mod finns hos litteraturens, historiens och filmens hjältar. Det kan ta sig uttryck i dominans över andra människor. Fysiskt mod som utförs i handling har sällan att göra med ditt inre. För att utveckla ett givande fysiskt mod behöver du integreras i dig själv. Ett positivt fysiskt mod kan vara när din kroppsuppfattning ökar.

Moraliskt mod är när du står upp för vad som är rätt fel oaktat konsekvensen. Du gör det för att ditt hjärta säger att du ska göra det. Därför att det är den du är. Det är en förmåga till empati med andra människor och kanske framförallt en förmåga att se andra människors lidande och våga ta in det. När du saknar moraliskt mod vill du inte bli inblandad i en konflikt du passerar på gatan. När du har moraliskt mod funderar du inte ens över alternativet att passera.

Socialt mod är ditt mod att knyta an till andra människor. Det är ditt mod att vara öppen och därmed sårbar i din relation till andra.

Mod är också att ha mod att följa sitt hjärta, trots att det du gör kan komma att visa sig vara fel. Mod är att fortsätta följa ditt hjärta och ta konsekvenserna av det. Mod är också att våga ta in och revidera din inre uppfattning.

Dessa olika typer av mod är alla mod inom den ram, box du lever ditt liv. För att skapa nytt så måste du komma utanför boxen, eller varför inte ifrågasätta boxens existens?

Skapande mod är att våga närma dig det outgrundliga, att utforska det du är rädd för. Modet utanför boxen tar oss närmare avgrunden, det vi inte förstår. Tänk på konstnären genialitet som kan övergå i vansinne och självmord. Skapande mod är att balansera på den gränsen. Skapande mod är att exempelvis våga fundera på livets mening, på varför vi lägger ner så mycket kraft på saker som inte har någon som helst betydelse när vi är döda. Men skapande mod kan också vara att se nya vägar att utamana de paradigm och rutiner som styr ditt liv.

Jag är den jag är inom mig i min själ och hjärta.

För mig blir mod centralt för att ge uttryck för att vara den jag är.

Mod är att bli det jag kan bli, mod är att bli den du kan bli.

All förändring börjar med mig själv, all förändring börjar med dig sjäv.

 

Inspirerad av Rollo May – Modet att skapa. Tack till Sofia Andersson för boktipset.

Dela: