Nära varumärken, ny kompetens, digital delaktighet och traineér

I LOVE HJO by Seven MorrisAlla kan hitta på ett varumärke, eller i vart fall en slogan. Vad sägs om

  • Jag är tokig i Säter
  • I love Hjo
  • Gislaved – Kommunen på G
  • Fördel Båstad
  • Arvika – kommunen med stake

Denna vecka har vi konkretiserat Katrineholm – Sveriges Lustgård vid en presskonferens i fredags.

Jag har en längre tid arbetat med ett projekt som vi inte varit säkra på om det skulle vara möjligt att genomföra – nu gör vi det! I måndags presenterade vi ett förslag till kommunstyrelsen på onsdag om att skapa 100 arbeten i Katrineholms kommun till dem som idag har försörjningsstöd, men inte A-kassa. Jag kommer själv att driva projektet som ordförande i styrgruppen. Detta är ett arbetsprojekt, inte ett arbetsmarknadsprojekt. Det är riktiga jobb med riktiga krav.

Efter tvådagarsutbildningen i presentations- och föredragningsteknik har jag delat med mig av mina tankar och reflektioner för gemensamt lärande. Hur gör du för att styra nervositeten i rätt riktning?

Sedan en tid tillbaka använder vi ett system som heter kompetensportalen för planering av kompetens. I Kompetensportalen lägger vi in de kompetenser vi vill att olika roller ska ha och sedan våra kompetenser. De två delarna ligger till grund för våra individuella utvecklingsplaner. I tisdags fick jag lära mig mer av systemet inför att vi ska använda det för första gången i samband med våra medarbetarsamtal i höst.

Den 29 september lanserade vi Nätet för mig, fyra sidor om att våga, vilja och kunna använda internet.

IMG_8219 Kommunchef och bibliotekschef by Johan Lange

Efter det har vi haft uppföljningsmöte av det första numret och uppstartsmöte för nummer två. I fredags fick jag det kommande numret för korrekturläsning. Vi har gjort flera förbättringar så håll utkik på torsdag i såväl brevlådan som på http://natet.katrineholm.me.

Katrineholms kommun satsar nu på ett traineeprogram för framtidens chef/ledare. Syftet är att identifiera, fånga upp och utveckla blivande ledarämnen inom organisationen (trainees) genom att överföra kompetens inom området ledarskap. Vi fick in 57 sökningar varav 12 stycken har gått vidare till trainees.

I måndags inleddes programmet som innebär att den enskilde medarbetaren ska få personliga verktyg och en individuell utvecklingsprocess som ska ge förutsättningar för ett gott chefs- och ledarskap inom vår organisation.

Invigning vattentäkt 16 by katrineholmskommun

Glädjande så har en av mina närmaste medarbetare, Jenny Bolander valts ut till en av platserna. Ett uppdrag för oss blir nu att se till att det fungerar och förstås att dra största möjliga ömsesidiga nytta av utvecklingen. Hur var det där som Katrineholms personalchef sa för något år sedan på chefsrådslaget.

Det gäller att lära sig att leda sin chef…

Tror faktiskt att jag varit med och påverkat

En mycket pos. sida med Mattias ledarskap är att jag inte bara utvecklas i min yrkesroll utan också som person. Han utmanar, förväntar sig och förverkligar båda egna &andras förslag vilket gör att jag och många medarbetare växer som pers. & i org.

Men det är som vid all påverkan – Man kan inte förändra någon annan, men man kan bidra till andras förändring.

Dela: