Näringslivsbuffé

Sedan några år tillbaka samlar vi kommunledning och företag för en enklare tillställning två gånger per år. Vi har en stund med normalt tre föreläsare, oftast företag som berättar om sin verksamhet 15-20 minuter. Sedan äter vi en bit mat och knyter kontakter. Det har blivit en uppskattad tillfälle att träffas under trevliga former och lära av varandra och stärka nätverk.

Dela: