Nöjd medarbetare?

Vartannat år genomför vi en medarbetarenkät i Katrineholms kommun.

Undersökningen mynnar ut i ett Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) mellan 1-100 för olika frågor. Kommunens resultat förra gången var 65 och målet nå 70.  

Undersökningen ligger till grund för diskussioner om åtgärder för hur vi ska kunna arbeta tillsammans på bästa sätt. Enkäten är öppen under vecka 48 och 49, (25 november – 12 december).

En bra arbetsmiljö skapar vi tillsammans.

Dela: