Noterat 13/6-11

Dagens personliga kommentarer

 • Ynkligt gjort av kommunen – Fritt ur hjärtat – kkuriren.se
  Så här svarar pesonalchefen och bildningschefen; Det är alltid svårt att gå i svaromål i enstaka ärenden men vi ska göra ett försök. Särskild avtalspension (SAP) är en pensionslösning som kommunen kan besluta att erbjuda medarbetare vid speciella tillfällen, exempelvis vid omställningar. Det är en kostsam åtgärd. Ingen på bildningsförvaltningen har fått SAP pga. omställning de senaste åren och ingen kommer heller att erbjudas det i nuvarande omställning. Det som har och nu erbjuds till dem som riskerar uppsägning pga. arbetsbrist är sex månader avgångsvederlag med 80 procents lön eller förstärkning vid förtida uttag av pension. Detta beviljas efter individuell prövning.
 • Socialtjänsten ska ut på nätet
  jag gillar inställningen att vuxna på nätet ska bli lika vanligt som vuxna på stan.
 • Vård- och omsorgsnämndens beslut den 9 juni 2011 – Katrineholm
  Intressant, jag citerar "Utdelande av kvalitetspris 2011. Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträde den 26 augusti 2010 att godkänna handlingsplan för utveckling av kvalitet utifrån ett salutogent/hälsofrämjande förhållningssätt. <br>Ett av förslagen i handlingsplanen var att införa ett kvalitetspris. Vård- och omsorgsförvaltningen ser nu en möjlighet att redan 2011 införa detta pris med finansiering av erhållet prestationsbaserat stimulansbidrag. Vård- och omsorgsnämnden beslutade att årets kvalitetspris, som ska användas för personalbefrämjande åtgärder under 2011, ska delas ut till: område Lövåsen 1-2, Vallgården, Malmgården och hemtjänsten Valla/Sköldinge, hela sjuksköterskeorganisationen, personlig assistans. Kvalitetsprisen ska delas ut i samband med nämndens sammanträde den 25 augusti 2011."
 • Flickr: katrineholmskommun's Photostream
  Många nya Katrineholms-foton här idag som du fritt får använda om du följer CC-licensen. Detta är för övrigt en följd av vår nya hållning på bildområdet – att allt som går ska läggas ut för användning.
 • Rekrytering
  Jag tycker att kompetensbaserad rekrytering är rätt väg att gå. Problemet är att den ofta används på den anställandes marknad. Med det menar jag att vi utgår ifrån att människor faktiskt söker det vi vill ha och att det vi vill är rätt.<br><br>Vi försöker ju göra något annorlunda i http://mjansson.se/2011/06/medskapande-rekrytering/ <br><br>Om allt faller på plats så crowdsourcar vi hela projektet på onsdag kväll under HR-timmen och en timme efter.
 • Kränkningar fortsatte efter miss – Katrineholm – kkuriren.se
  Jag kan bara djupt beklaga att sånt här överhuvudtaget händer. Det får helt enkelt inte ske och precis som framgår av artikeln gör vi allt för att det inte ska upprepas.
 • Spara inte på den duktiga vårdpersonalen – Fritt ur hjärtat – kkuriren.se
  Det känns som att det är omöjligt att nå fram i dialog kring frågan om administration och ledning kontra kommunal (i detta fall landstingskommunal) kärnverksamhet. Ta bort all administration, alltid – verkar fungera populistiskt och vi i stöd och ledning står på andra kanten och säger att vi behövs. Kanske ska vi bjuda in till "Administrativa insynsprogrammet"? I öppenhet tar vi emot fyra personer som får skugga vår administration och ledning på olika delar i kommunen under en dag?
 • YouTube – Can I be your friend?
  Hur skulle AwayFromKeyboard-livet se ut om det var som twitter eller facebook? Riktigt kul, absurt!
 • Can I be your friend?
 • Rekryterings- och bemanningsf�retag | Pressmeddelanden | Adecco
  Kul idé – någon undrade om detta var bakgrunden till http://mjansson.se/2011/06/medskapande-rekrytering/ men jag hade missat detta. Dessutom var ju vår tanke inte att tillsätta genom tävling utan att skapa tjänsten tillsammans med andra.
 • Fokus på uppgiften – DN.SE
  Väldigt bra ledare i DN tycker jag. Skoldebatten kan lätt glida åt att handla om fel saker. Det är alltid i mötet mellan lärare och elev det händer, inte i statistik och uppföljning.
Dela: