På väg mot "The One"

Å ena sidan kan jag oroa mig för kraften i ett enskilt företag, å andra sidan så så tror jag att just denna närhet skapar så mycket gott. Närhet mellan människor driver automatiskt positiva beteenden. Begreppet kan ges nästan gudaliknelser när man talar om det. The One, Brahman eller världsalltet allt handlar om energier som sammankopplas i relationer. Relationer är mellan personer.

Tidigare talade man om ”6 degrees of separation”. Det innebar att det sociala avståndet mellan två slumpvis utvalda individer i snitt var 6 steg (fem mellanliggande personer i en kedja av bekantas bekanta).

Enligt en färsk studie gjord av ett universitet i Milano i samarbete med Facebook är avståndet mellan två Facebookanvändare i dag endast cirka 4.7 steg i genomsnitt. Bland användare i ett enskilt land (Sverige nämns som exempel) är avståndet så litet som 4 steg. Fler kopplingar mellan människor betyder fler vägar för information att färdas och därmed chans till snabbare spridning.

viaDina uppdateringar är Facebooks guldgruva – DN.SE.

Dela: