Pionjärarbete i de förtroendevaldas tjänst

Idag handlar ledaren i Katrineholms Kuriren om sociala medier, traditionell media och det kommunala uppdraget. Kortfattat anser ledarskribenten Krister Wistbacka att;

  1. Det finns fördelar med traditionella medier, då de är mer reglerade
  2. Katrineholms kommun använder sociala medier på ett seriöst sätt
  3. Sociala medier är ett nytt fenomen och därför oprövat i kommunens tjänst
  4. Vi är öppna med vad vi vill åstadkomma
  5. En kritisk debatt måste hållas om denna ”medievision”. Debatten ska tolkas som en diskussion om frågan, inte personpåhopp.
  6. Det behövs ett tydligt ställningstagande från de förtroendevalda

Tack Krister för ditt inlägg. Precis som jag skrev igår så tror jag det är viktigt att tala om dessa frågor för en ökad kunskap och därmed kanske  förståelse hos de som i dagsläget inte är delaktiga i den digitala världen.

Det blev ju en ordentlig diskussion om artikeln i fredagens tidning, så väl här på bloggen som hos Tobias Björkgren, Mikael Winterkvist, Niklas Strandh och Joakim Jardenberg. Läs dessa kommentarer!

Jag tycker, precis som Katrineholms Kuriren att det är oerhört viktigt och en demokratisk självklarhet att det kommunala arbetet bedrivs inom ramen för de folkvaldas beslut.

Frågan om kommunikation där vi idag använder sociala medier har behandlats av våra politiska församlingar i bla. vår kommunikationspolicy (pdf), beslutad i kommunfullmäktige 2006.

Syftet med kommunens kommunikationsinsatser är att sprida kunskap om kommunens service och verksamhet för att därmed öka motivation och delaktighet samt skapa en öppen attityd mellan kommunen och kommuninvånarna. Välinformerade medarbetare är liksom välinformerade kommuninvånare goda vidareinformatörer och våra bästa ambassadörer.

I svar på motion om bloggpolicy

Att stimulera användandet av sociala medier bygger på principer kring tilit och öppenhet. Sociala medier som kommunikationssätt är ett sätt att realisera dessa. Katrineholms kommun tror på öppenhet och på sina anställda och var och ens förmåga att själva fatta kloka beslut. Det är kommunens personalpolitik.

Samt i riktlinjer för sociala medier

Kommunledningsförvaltningen och informationskontot har ett samordnande ansvar för sociala medier. Katrineholms kommuns officiella kanaler hanteras i enlighet med offentlighetsprincipen och bestämmelser om arkivering Varje förvaltning har ansvar för sin egen kommunikation. Därför har varje förvaltning även beslutsmandat över

  • om förvaltningen använder sociala medier,
  • vilka verktyg och/eller tjänster som används samt
  • vem eller vilka som får representera förvaltningen inom sociala medier.

Kommunledningsförvaltningen redogör dessutom varje månad i kommunstyrelsen för sina aktiviteter inom sociala medier. Jag diskuterar dagligen frågan med kommunstyrelsens ordförande och har fullt stöd för vårt agerande.

Om det ändock finns behov av ytterligare ställningstaganden så är jag givetvis mer än öppen för det. Framförallt så är det dialogen som är viktig.

Jag tror att detta är ett positivt inslag i vår samhällsutveckling och jag hoppas att den faktabaserade dialogen även fortsättningsvis kan nå utanför de sociala medierna, gärna i Katrineholms Kuriren och självklart i de förtroendevaldas församlingar om de så önskar.

Det vore intressant med ex. en artikelserie om grunderna i sociala medier som förhållningssätt och teknik?

Jag är säker på att vi är många som mer än gärna deltar med våra synpunkter, eller vad säger du som läser detta?

Dela: