Pressetisk illa Katrineholms Kuriren

Igår hade Katrineholms Kuriren ett stort reportage från Bie, med fokus på Bie brunnspark. Fokus är att kommunen inte tar sitt ansvar gällande brunnsparken, artikeln är inte publicerad på webben. Ingen representant från kommunen har beretts möjlighet att uttala sig.

I de pressetiska riktlinjerna står att läsa

Hör båda sidor

13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt

Jag ringer därför chefredaktören som direkt backar och lovar att återkomma på nyhetsplats till dagens tidning. Journalisten ber om ursäkt för sitt misstag och Lorraine Fröberg, förvaltningschef på Service- och teknik intervjuas. Till saken hör att vi har ett stort utvecklingsarbete på gång samt att vi sköter alla våra åligganden i parken i enlighet med avtal.

 

Nu till problemet. I torsdagstidningen exponeras kommunens ”fel” stort på ett helt uppslag. I fredagstidningen publiceras den korrekta faktan som en liten kolumn.

Jag tycker att det är fel att behandlas på det sättet. Det ger helt enkelt inte läsaren en korrekt bild. Hur många läser en liten kolumn och hur många kopplar ihop den med gårdagens nyhet. Det blir som att vi alltid hamnar i ett förklarande i efterhand, även i de fall vi gjort något riktigt bra.

Här har vi ett kanonprojekt på gång med utveckling av området, men fokus för läsaren av Katrineholms Kuriren blir det negativa.

Katrineholms kuriren gör mycket bra för Katrineholm. Exempelvis denna fokus på hela kommunen genom att finnas på landsbygden är en värdefull satsning. Vi har en kontinuerlig dialog med tidningen och finns alltid tillhands för kommentarer. Det är till och med så att om de inte får tag på enskilda tjänstemän att de kan nå mig från sju på morgonen till nio på kvällen.

Jag vill att fakta är rätt så att alla får möjlighet att skapa sig sin egen uppfattning- men det går inte med denna pressetik.

Bättring kurren!

Dela: