Privat, personligt, professionellt och politiskt obekväm?

Vi får ju var och en välja hur vi bäst kan påverka. Tyvärr tycker jag att många som ställer sig utanför och tar avstånd inte når målet att påverka till det bättre utan istället späder på sin egen identitet som just utanförstående.

Hur ska vi se på den traditionella uppdelningen mellan privat, personligt och professionellt, när det tillkommer en politiskt dimension — och när uttalanden dessutom fälls av personer som är förpliktade till politisk neutralitet (som den kommunanställde på grund av sin tjänst och SD-politikern eftersom han bl.a. är nämndeman i en migrationsdomstol).

viaPrivat, personligt, professionellt och politiskt obekväm?.

Dela: