Publicistens rädsla för den personlige publicerande

Jag har vacklat fram och tillbaka om huruvida jag överhuvudtaget skulle kommentera lördagens reflexer. Å ena sidan så tror jag på en offentlig debatt, å andra sidan så kan jag känna att jag inte riktigt når fram till Krister Wistbacka. Dessutom så känner jag att jag kanske borde bespara Krister Wistbacka som ska sluta dennna vecka att få stå till svars för sina ogenomtänkta tankar, som han inte gett möjlighet till dialog kring.

Nåväl, efter mycket hanterande av tankar så har jag kommit fram till följande.

Krister Wistbacka vill som representant för traditionella icke-kommunicerande medier nog inte ha personliga tjänstemän. Jag har funderat mycket på varför.

Det första Katrineholms Kuriren gjorde när jag tillträdde som kommunchef var att göra ett mycket personligt, på gränsen till privat reportage.

– Jag ställer jättehöga krav på mig själv. Jag mår bra av det, säger den nye kommunchefen, som också som motto bär med sig morfar baptistprästens ord: ”Allt du gör, gör det fullt och helt, och inte styckevis och delt”.

Mattias Jansson säger att han är tacksam mot både sin mor, s-politikers Torgerd Jansson, och far för den uppväxt han fick – en uppväxt i ett hem med samhällsengagemang och där man diskuterade samhällsfrågor.

– Utan Torgerd som mamma hade jag inte varit den person jag är i dag, konstaterar Mattias Jansson och säger att precis som sin mor är han också troende, vilket han säger gör honom trygg i olika situationer.

(läs mer i papperstidningen)

Det kan ju således inte handla om det personliga. Det måste handla om vem som borde ha en egen publiceringsplattform. Det är okej att vara personlig, men bara om Katrineholms kuriren skriver det.

Det är helt enkelt så att den största rädslan som tidningen har är att behöva ta personliga hänsyn om den granskade blir människa och kan agera som människa.

Krister Wistbacka skriver också

Vi får alltså veta att det gjorts fel som ”rättats upp” efter ett möte med Mattias Jansson. Inget mer. Varför lade han inte ut budgeten på nätet?

Varför inte fråga? Det mest grundläggande i all kommunikation, inklusive sociala medier.

Nej, istället använder Krister Wistbacka en egen plats för att angripa öppenheten för att inte vara tillräkligt öppen, utan att själv efterfråga öppenhet.

Varsågod – här är städbudgeten.

Resultat skapas av människor, människor finns i strukturer.

/Mattias Jansson

Människa, pappa, man, kommunchef – i den ordningen

Dela: