Så upprätthåller vi o-jämställdhet!

equality by saxarocksIdag är det den internationella kvinnodagen. I flödet på Twitter och Facebook ser jag saker som ”Våga vägra kvinnodag!” och ”Grattis alla kvinnor” men också irriterade röster som

Varför säger en del män GRATTIS till kvinnor idag. Det är väl ingen högtid? Inget att fira snarare tvärt om.

Jag vill inte ha några grattis. Jag vill ha rättvisa löner, ett stopp på mäns våld mot kvinnor och minskad mödradödlighet. Tack på förhand.

Sverige är både ojämlikt och ojämställt idag.Vårt dolda motstånd och fördomar gör att vi inte hanterar människor såsom de är utan såsom de borde vara eftersom de tillhör en viss grupp. Den gruppen kan vara ha förtecken såsom ålder, etnisk bakgrund, utbildningsbakgrund, funktionshinder, sexuell läggning eller för all del klädstil eller fritidsintresse. Listan kan göras lång.

Vi delar helt enkelt in människor efter vilken grupp de tillhör. Den gruppen ger ett antal givna personliga egenskaper och det är precis det som är problemet. Grupptillhörigheten inskränker vår möjlighet att vara oss själva i relation till andra.

Exemplen på ojämlikhet ovan är dock förhållandevis enkla att se och därmed hantera. Det finns en sak som är den primära indelningsgrunden i vårt samhälle. Det är kön.

När vi talar om förhållandet mellan könen får jag ofta höra ”Men vi är ju olika – biologiskt”. Men det är inte det som jämställdhet handlar om anser jag. Jämställdhet handlar om att det socialt konstruerade könet, genus tillskriver oss personliga egenskaper med ledning av om vi är kvinnor eller män. Kön är den primära indelningsgrunden i samhället, i vår kultur och därmed svårast att se. Denna oreflekterade gruppindelning tillskriver oss egenskaper inte på basis av vem jag är som människa utan om jag är kvinna eller man.

Det är med fasa som jag då ser en intervju med barn på Katrineholms Kurirens webbplats idag som med den bärande punkten har kön som isärhållande. Frågorna lyder

  • Hur är det att vara kille/tjej?
  • Är man extra bra på att hänga i klätterställning om man är kille?
  • Vad tycker killar om att göra?
  • Varför är det extra roligt att vara flicka?

Det är så extremt talande för det samhälle vi lever i där könsrollerna hela tiden förstärks omedvetet. Jämställdhet är ett bejakande av individen, eller med Håkan Fransson ord.

Du vet väl om att Du är värdefull, att Du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull för ingen annan är som Du. #Kvinnodagen

O-jämställdheten hindrar oss att vara dem VI är!

Dela: