Skolbesök om ”kommunen”

Jag kommer precis tillbaka från ett besök i klass 8B på Södra skolan. Vi har talat en timme om kommunen, mitt jobb och om delaktighet. Mycket handlade om vad man kan göra närman har synpunkter på saker i kommunen? Det kommer alltid många tankar från elever vid sådana här tillfällen. Skolmat är t.ex. något som engagerar mycket. Just detta att ha en rak kommunikation med den som beslutar tycker jag är viktigt. I Katrineholm finns alla möjligheter att ha en närhet direkt till våra förtroendevalda via telefon, mail och andra möten. Oss tjänstemän går ju också att nå direkt. Vi finns ju också på diverse sociala medier.

Just detta att ta ansvar för det man tycker och att göra det genom ett närmande till beslutsfattaren istället för ett distanstagande tror jag är A och O i ett fungerande demokratiskt samhälle.

Dela: