Sociala medier för effektiv kommunikation

Som jag skrivit om tidigare så har jag nominerats till Göta Priset. Steg tre i denna process var att skriva en längre uppsats, vilken jag publicerar här på bloggen i olika avsnitt och förstås mer än gärna vill ha feedback på.

När jag skrivit klart lade jag till underrubriken ”Om att vara förändringen”. Det sammandattar på ett bra sätt den process jag gått igenom de senaste åren, där jag i mångt och mycket kommit att integrera olika delar av mig själv i alla roller jag har.

Jag är djupt tacksam för att ha nominerats till Göta Priset.

Jag finner det svårt att på ett bra sätt beskriva hela denna fråga, speciellt eftersom det är jag som nominerats. Jag ska dock ge det ett försök, men som sig bör så vill jag låta en medarbetares ord inleda.

Kommunen är vi – och det visar vår kommunchef på ett föredömligt sätt genom sin användning av sociala medier för en effektiv kommunikation med medborgare och anställda.

Som ett resultat av arbetet har Mattias bidragit till samtal om kommunal verksamhet och offentligt ledarskap i nya perspektiv.

Vi lever i en ständig förändring. Synen på och behovet av kommunal verksamhet förändras likaså. Användningen av sociala medier har förbättrat vår kommunikation och dialog men också förändrat den kommunala traditionen och kulturen.

Mattias har genom sitt engagemang för sociala medier, sin skaparkraft och generositet att dela med sig av lärdomar förändrat och förbättrat den kommunala verksamheten.

Vi är över 3 200 anställda och vi är var och en och tillsammans kommunen.

Inledning och sammanfattning

Människor har alltid kommunicerat. På något grundläggande plan så hänger vi alla ihop och definieras av vår omgivning. Kommunikation och kommun är sprungna ur latinets communis – gemensam.

Sociala medier bidrar till att realisera detta.

Jag är kommunchef i Katrineholms kommun där vi har ett uppdrag från våra förtroendevalda att vara i aktiv kommunikation med dem vi är till för. Jag har uppmärksammats mycket för min aktiva och integrerade användning av sociala medier i arbetet. Idag har jag ett kontaktnät med tusentals människor för effektiv kommunikation.

Detta ger ett ömsesidigt och effektivt lärande till en nästintill obefintlig kostnad. Nätverket är en del av det vi är och det vi kan.

Relationer är med personer, inte organisationer. Sociala medier handlar om att våga vara personlig, att vara öppen och att tro på medskapande. Det handlar inte om en separat process utan om ett förhållningssätt i allt vi gör.

Dela: