Sociala medier i offentlig sektor – effektiv kommunikation för den kluriga

Kommunförbundet Norrbotten arrangerade en dag om sociala medier.

Sociala medier är ett begrepp som vi sett i många sammanhang de senaste åren men vad kan vi som jobbar i offentlig sektor ha för nytta av detta?

Den här dagen ägnar vi åt att lyssna och lära av dem som använder Facebook, Twitter, Flickr, You Tube och andra sociala medier i såväl jobb som privatliv. Betoningen ligger på praktik, att du som är med ska få exempel på vad som kan göras, vad som ska göras och vad vi i offentlig sektor inte får göra på de sociala medierna. De sociala medierna är tillgängliga för alla men det krävs en hel del klurighet av den som vill tränga igenom bruset.

Du är med oavsett om du vill eller inte

Här är några klipp. Tyvärr varierande video och ljudkvalité (förbättringsområde!). Texterna är från inbjudan.

Skapa arenor!

Mattias Jansson har som kommunchef i Katrineholms kommun arbetat systematiskt med sociala medier som ett nytt sätt att hålla sig ajour med omvärlden och kommunicera med medborgarna. I detta föredrag får du ta del av hans erfarenheter av att använda sociala medier inom en kommun och i egenskap av kommunchef.

Han berättar bland annat om vilka verktyg han använder, gränser mellan det privata och den organisation du representerar och att skapa arenor för medborgarna.

Bilderna finns på http://www.slideshare.net/kommunchef/sociala-medier-skapa-arenor

Twitter dygnet runt

Helen Alfvegren använder sociala medier dagligen i jobbet som webbredaktör på telecomföretag och spenderar resten av den vakna tiden med att twittra, blogga och länka till videos, bilder och artiklar. För henne handlar det om att stärka varumärket och framförallt om att bygga relationer. Helen berättar om varför hon och andra unga människor ägnar så mycket av sin tid åt de sociala medierna och ger exempel på nyttan med det.

Läs mer om Helen: http://www.helalf.se/helen/

Berika undervisningen med Sociala medier

Anna Karlsson fick priset ”Most innovative teacher 2010” för sitt engagemang att möta eleverna på deras egen planhalva genom sociala medier. Priset är instiftat av Microsoft i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Anna arbetar som lärare inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena på Viktor Rydbergs samskola i Djursholm. Hon berättar om hur hon jobbar med de nya medierna och hur detta gett ökad flexibilitet i undervisningen.

Läs om Anna på http://annakarlssonvrg.spaces.live.com och www.vrg.se

Dela: