Stöd vid mediedrev

Jag läser Mediedrev gör chefer otrygga – Lag & Avtal

Forskarna kommer där fram till att drevet ledde till att cheferna blev otrygga, att deras prestationer blev sämre och att deras lyhördhet minskade.

Jag känner så väl igen det. Vid ett starkt externt tryck så behövs stöd in i det minsta. För en ledare så är den största kompetensen tilliten till sin egen förmåga. När den tilliten vacklar behövs stöd i avväganden som man normalt kan göra själv, inte bara kopplat till just mediedrevet.

Dela: