Synligt lärande i skolan

Det är mycket fokus på skolan nu och tyvärr ofta i ett traditionellt kunskapsperspektiv. Denna skrift verkar dock bra, jag beställde den för några veckor sedan så jag kanske återkommer med några reflektioner. Genom länken finns hela skriften, men också bl.a. diskussionsunderlag.

Synligt lärande sammanfattar professor John Hatties unika forskningsöversikt med över 80 miljoner elever. För första gången presenteras nu resultat och analyser på svenska. De faktorer som i studien bedöms ha störst effekt för elevernas studieresultat är:

Elevernas kännedom om uppsatta mål

Resultatåterkoppling till eleven

Lärarens pedagogiska förmåga

Studiero i klassrummet

Stöd och uppmuntran från hemmet

Analysera undervisningen tillsammans med kollegor

viaLärarens återkoppling är nyckeln till goda resultat | Sveriges Kommuner och Landsting.

Dela: