Ta ansvar för ett öppet samhälle

Torbjörn Tännsjö skriver tankvärt om det ansvar vi var och en har för vad som sker. Vilket ansvar har jag för dåden i Oslo? Vad hade jag kunnat göra? Vad kan jag göra nu?

I grund och botten, vilket ansvar ska jag ta för den indirekta konsekvensen av mitt eget handlande.

”Också jag har ett ansvar, inte bara för vad jag tänker och säger, utan också för hur det kan tänkas uppfattas och utnyttjas av andra. Men om jag ålägger mig självcensur för att inte ge ideologisk näring åt personer som Breivik så har det öppna samhället fått stryka på foten, skriver Torbjörn Tännsjö.

På sina håll stängs möjligheten till kommentarer på nätet av tidningsartiklar. Är det en rimlig åtgärd? Nej, den motverkar troligen sitt syfte. Den medför att personer med högerradikala åsikter hänvisas till slutna kretsar. De hänvisas till att kommunicera med likasinnade. De tvingas inte möta ifrågasättande av det egna budskapet.”

via”Ett öppet samhälle kräver ansvar för det egna ordet” – DN.SE.

Dela: