Tankar om kreativitet

Charlotte Kvarnhem på Coach Kompetens intervjuar mig om kreativitet 2011-11-24. Tyck gärna till!

Syftet med intervjun är att jag söker kunskap om kreativa företagsklimat. Jag är just nu student på Mälardalens högskola och skriver en uppsats om organisationers innovationsförmåga. Arbetet skall leda till att hjälpa organisationer se sin kreativa potential och ta till vara på den.

Vi började med att enas om att definiera kreativitet och innovation på ett någorlunda likvärdigt sätt. Kreativitet som en tanke/tankeprocess hos individen och att innovation är när den tanken satts i omlopp i någon form av process utanför individen.

Charlotte: Vad betyder en kreativ organisation för dig?

Mattias: En organisation där medarbetarna tänker själva. Den bygger på medarbetarens inre potential mer än styrning av handling. I den organisationen tillåts man göra fel. Det finns en öppenhet att testa nya saker.

Furuliden- innovation i vården är ett bra exempel. Ett projekt där medarbetare har utvecklat nya idéer, vilka blivit till innovationer. Ett samarbete med Örebro universitet och vår socialförvaltning. Där får anställda en möjlighet att vända och vrida på sina idéer.

Charlotte: Upplever du er organisation som kreativ?

Mattias: Hos oss som tjänstemän finns den största kreativa potentialen i de underlag vi ger de förtroendevalda. Därefter är det svårt att vara kreativ i ”vad:et”. Vi behöver anpassa oss till att uppfylla de mål andra satt upp. Det är på sätt och vis kreativitetshämmande.

Charlotte: Men ni har väl frihet att vara kreativa i arbetsprocesserna?

Mattias: Ja, det så klart. Vi är kreativa i att verkställa den politiskt beslutade målen.

Charlotte: Tycker du att ni har förmågan att fånga upp medarbetares idéer?

Mattias: Jag möter ju inte alla anställda, jag möter mest chefer.  Tillsammans med dem försöker jag öppna för ett kreativt klimat.

Annars tycker jag att våra forskningsplattformar är bra exempel på detta

Charlotte: Hur arbetar ni med innovation? Jag har sett er handbok för projekt. Den verkar väldigt målinriktad..?

Mattias: Ja, projekten är i sig inte innovativa. De är mycket målstyrda. När ett projekt sätter igång vet man exakt vad det förväntas leda till.

Däremot har vi verksamhetsplanering som får ses som en del av utvecklingsarbetet. Vi jobbar också strategiskt med framtidsstrategier, trender och morgondagens utmaningar.

Jag tycker också att vår vision andas kreativitet.

Charlotte: Jag ser dig som en kreativ ledare och är nyfiken på hur du gör för att vara det?

Mattias Jansson @kommunchef by KommunchefMattias: Nummer ett är att prata om problemen, inte lösningarna. Det finns en svårighet i att vara ledare, man uppfattas som en auktoritet, samtidigt som man vill upplevas som öppen för andras idéer. Om jag lämnar ett förslag på hur vi skall lösa ett problem är risken stor att inga fler förslag dyker upp. Man säger ” Det där låter bra, vi gör så”. Det tycker jag är tråkigt, för jag vill öppna för ett kreativt samtal. Människor har en tendens att acceptera lösningen på ett problem de vet finns, men inte lösningen på ett problem de inte vet finns.

Det där skrev jag nyligen om på bloggen

En sak jag provat var att förlägga våra ledningsmöten i andra miljöer, på nya platser. Utgångspunkten var att inte fatta några beslut just då, jag har haft en önskan om att vi skall öppna upp för en annan samtalsform. Jag har t.ex. valt att bjuda in inspiratörer. Ett försök att släppa tanken fri.

Charlotte: Hur tycker du att resultatet av det har varit?

Mattias: Jag skulle, generellt i organisationen, önska mig en större öppenhet och mer kreativitet. Det kräver ett långsiktigt arbete för att göra en kulturförändring. Här i vår kommun finns en tradition av ett brukssamhälle, där det är lätt att lägga ansvaret på någon annan. Det påverkar oss. Min ”formella makt” bidar säkert också till att försvåra.

Charlotte: Vad tänker du mer om att vara en kreativ ledare?

Mattias: Jag ser det som viktigt att styra så lite som möjligt på aktivitetsnivå. Styr på målnivå. Så länge som rörelsen i rätt riktning finns.

Av de medarbetare jag varit ledare för är det 10-15 % bara som har behövt styrning på detaljnivå.

Charlotte :Vad handlar det om?

Mattias: Det kan t.ex. handla om personer som inte tar intryck, inte klarar frihet, men också de med missbruksproblem eller liknade som av olika anledningar inte klarar av att sköta den friheten i sitt arbete.

Charlotte: Kan det också handla om alldeles för kreativa personer som svävar iväg?

Mattias: Ja, det kan det göra. Den konceptuella styrningen funkar inte, vilket leder till detaljstyrning, vilket leder till kontroll. Och det blir inte bra.

Charlotte: Berätta mer om ditt ledarskap?

Mattias: Ja, jag försöker tänka mer ”varför” än” vad”. Det stimulerar till nya tankesätt. Jag vill applicera det tänkandet när jag möter mina medarbetare. Frågar mig: Varför är vi här? Jag söker att höja abstraktionsnivån för att lämna mina invanda mönster.

Charlotte: Du har fått mycket uppmärksamhet för den mediala profil du valt att ha, både positiv och negativ. Hur tänkte du, när du valde att arbeta så öppet i sociala medier?

Mattias Jansson @kommunchef by KommunchefMattias: Min strategi är att ta input. Det är input jag behöver för att vara öppen. Jag gick in i det här uppdraget med en bestämd vision : ”Vi är vår värld”. Jag vill förmedla att kommunen inte är organisationen utan platsen. Därför behöver vi våga bjuda in öppet till medskapan
de.

Charlotte: Du har även vunnit något pris för ditt förhållningssätt, eller hur?

Mattias: Ja, vi fick Social Media Award 2011. Jag har dessutom blivit positivt uppmärksammad genom flera nomineringar, t.ex. ”Göta priset” och ” Årets chef 2012”. Det är jättekul!

Charlotte: Om vi tar en titt på relationen medarbetare emellan i er organisation. Hur tänker du att det är att vara en kreativ medarbetare hos er? Finns det utrymme att vara en problemlösare, komma med nya idéer och hur är attityden när någon gör det? Hur är jargongen medarbetare emellan?

Mattias: Jag tror det finns mycket mer att önska. Min erfarenhet är att det är riskabelt att sticka ut. Det förvånar mig inte om de som är kreativa ses som ”smörare” och kallas ”påläggskalv.”

Charlotte: Hur tänker du att man skulle kunna jobba med att skapa ett innovativare klimat genom att förändra ett sånt förhållningssätt?

Mattias: Plocka upp goda exempel och synliggör dem!! Att lyssna på inspirationsföreläsningar är trevligt. Men när man kommer tillbaka till arbetet är risken stor att allt blir som vanligt.

Logistikcentrum 3 by katrineholmskommun

Charlotte : Avslutningsvis vill jag fråga dig om du anser att Katrineholms Kommun är en kreativ organisation? Vart placerar du er på skalan 0-10? Om noll betyder ”inte kreativ alls”, och tio betyder ”oerhört kreativ”?

 Mattias :  Fem

Charlotte : Okej, vad kan göra den femman till en sexa?

Mattias : Större ansvar i medarbetarskapet. Ett ledarskap som grundar sig på frågan varför istället för vad.


Dela: