Tips till säljare

Efter ytterliggare ett möte med en desperat ”säljare” så vill jag med största möjliga glädje ge några tips som förhoppningsvis kan leda till ett något lägre blodtryck ;=)

Fyll gärna på!

 1. Var inte personlig om vi inte känner varandra
 2. Berätta innan du vill ha ett möte vad du ska sälja
 3. Tro inte att jag är tappad bakom en vagn
 4. Ta ett nej med värdighet
 5. Få mig att tro att jag kommer med de kloka idéerna
 6. Undvik pappers-reklam och sälj-mail
 7. …om du nu skickar mail – gör det inte från en person-adress om vi inte känner varandra
 8. Bara för att vi har kontakt på sociala medier så betyder inte det att jag är såld på din idé. 
 9. Få mig intresserad så att jag efterfrågar dig – inte tvärtom!
 10. Om jag skruvar på mig redan efter fem minuter så ge dig
 11. …och framförallt sälj bra saker
Fler tips?
Dela: