Tvinga till twitter

Idag har informationsavdelningen i Katrineholm uppenbarligen haft twitter-utbildning. Glädjande 🙂

Vi skojade lite under förmiddagen, för att få rätt ingång. Mikrobloggande är kreativa samtal, inte färdiga uppfattningar. På twitter finns tyckarna, så vill du tycka och ta intryck ska du vara med.

Jag fick följande skämtsamma tweets precis. Utbildningen hölls av den kunnige Thomas Selig. Men, om än skämtsamt så tycker jag att frågorna är intressanta. Kan man kräva att någon ska finnas på twitter? Eller för all del på sociala medier över huvud taget? Ja, visst kan man, men ska man?

Nej, nej, nej

Du ska aldrig tvinga någon. Sociala medier bygger på en tro på öppenhet, en vilja att vara personlig och en grundsyn att vi skapar tillsammans. När jag som ledare använder mitt chefsskap, att utöva makt så måste jag alltid fråga mig om ledarskapet, påverkan har fallerat. Du kan aldrig tvinga någon att tro, tänka och känna, bara att göra. Det går ett inte göra sociala medier – det går bara drivas av vilja och tro!

ps På samma tema så har vi förövrigt en workshop med hela koncernledningen om sociala medier om två veckor. Vet jag, kanske kommer de efteråt att tro, tänka, känna och vilja engagera sig mer på sociala medier. Jag kan inte påstå att jag inte hoppas 😉

Dela: