Vad får du för pengarna?

En grundläggande anledning till misstänksamheten och synpunkterna på kommunal verksamhet tror jag är att medborgaren inte väljer om hon ska betala för den offentliga servicen. Vi talar inte om kunder på det sättet och kommunen är gemensam för alla kommunmedlemmar. Kommunen är på något sätt medborgarna och medborgarnas.

Jag tror också att vi som företräder det gemensamma är dåliga på att tydliggöra kopplingen mellan dina pengar och vad du får. Vi gör det visserligen, oftast vid bokslut (pdf) men då på en generell nivå.

I framtiden tror jag att detta måste bli mycket tydligare. Du borde få se vad din förskoleplats kostar och vad din egenavgift är på räkningen, du borde se vad ditt badhus-besök kostar på din biljett och på lånekvittot på biblioteket så står det hur mycket av dina skattemedel som bekostat den tjänst du just fick.

Att synliggöra kostnader och att ha tydliga system för hur du kan göra för att bidra resursmässigt för en ännu bättre service tror jag är viktiga komponenter i att säkra framtidens välfärd.

Dela: