Var tog pressetiken vägen P4 Sörmland?

P4 Sörmland lade precis ut nyheten

Ansträngd situation på socialtjänsten i Katrineholm

Arbetssituationen på Socialtjänsten i Katrineholm är mycket ansträngd. Det framgår av ett anonymt brev som skrivits till bland annat kommunchefen och personalchefen i kommunen.

Brevskrivarna är oroade för att personal med lång erfarenhet kommer att sluta för att det blivit för mycket att göra och för att förvaltningschefen inte har tilltro eller respekt för sina medarbetare.

I brevet får förvaltningschefen mycket hård kritik och sägs vara en frånvarande chef som lagt på en allt större börda på personalen.

Ett anonymt brev med kritik presenteras som en sanning utan att över huvud taget ta med genmäle från förvaltningschefen eller mig, som båda intervjuats i frågan. Av pressombudsmannens riktlinjer framgår att man ska ge korrekta nyheter, vara generös med bemötanden och höra båda sidor.

Jag kan inte se att P4 Sörmland gör något av detta!

Vad gäller sakfrågan så följer vi förstås upp detta missnöje, som vi inte ens vet om det kommer från någon anställd, i vårt vanliga systematiska arbetsmiljöarbete.

UPPDATERING 2013-02-08 12:40

Kommentar på webbplatsen.

Hej,

som du säger så har både du och förvaltningschefen intervjuats och kommer att få ge er sida av saken i kommande sändningar och även här på vår webb.

vänligen Malin Marcko, nyhetschef.

Det är ju bra, men det förtar på inget sätt min kritik. Varje nyhet står för sig.

Det förvånar mig också mycket att de ändrat i sin webb-nyhet och behållit kommentarer och inte tydliggjort tilläggen. Så gör man inte.

UPPDATERING 2013-02-08 14:35

Ny finns ett heltäckande reportage, lyssna nedan.

Dela: