Varför dela på arbete och privatliv – satsa på balans!

En intressant artikel så här vid avslutningen av semestern om olika drivkrafter för arbete.

Uppdelningen i harmoni och besatthet i arbetet bygger ju i grunden på att vi skiljer ut arbetet från oss själva i den privata sfären.

När jag läser inlägget så blir min reflektion att det handlar om balans (punkt). Balansen behöver inte vara mellan arbete och privat, utan balansen är mellan våra inre behov och vad vi i det yttre gör, hur vi handlar.

Att få ihop den vi är med den vi verkar vara och den vi vill vara så långt som möjligt.

Med det sagt så menar jag att balansen skulle kunna uppnås med arbete 24/7 eller med fritid dito.

Citat:

Att känna passion för det man arbetar med, det föder engagemang och glädje. Kaufmann skiljer på harmonius och obsessive passion

via» Passion, jobb och semester.

Dela: