Varför just Botkyrka?

Nu har jag arbetat i Botkyrka kommun i sju månader. Om jag skulle ange ett, bara ett skäl (höll på att skriva själ) till varför jag stortrivs så är det våra värderingar. De sitter djupt i oss. Det handlar om alla människors lika värde och rätt att mötas som individ. I den interkulturella strategin skriver vi;

”Efter decennier av invandring till Sverige uppfattas invånare fortfarande som tillfälliga gäster på godtyckliga grunder baserade på utseende eller ursprung, oavsett om man sedan länge rotat sig i Sverige.

Att gå från mångkulturell till interkulturell innebär att göra upp med en föråldrad och cementerad bild av vem som uppfattas som svensk.

I det interkulturella synsättet är identitet inte något fast, utan kan förändras över tid och innefatta mer än en identitet. Det innebär att den enskilda personen själv måste få bestämma sin identitet, i stället för att passivt tilldelas en begränsande sådan av gruppen eller av samhället. En sådan frihet är nödvändig för att både individerna och samhället ska kunna växa och utvecklas.

För det handlar inte om ”etnisk” kultur. Det handlar om en ny, gemensam kultur som växer på platser karaktäriserade av etnisk och religiös olikhet. Och som växer med respekt för varje enskild invånares egen identitet. Det handlar även om den kompetens som alla invånare får gratis när de växer upp i flerspråkiga och flerkulturella områden, oavsett om deras släkthistoria börjar i Sverige eller i någon annan del av världen.

Att tänka interkulturellt i stället för mångkulturellt innebär att samhället aktivt stöttar de individer som vill förflytta sig mellan olika grupper och olika områden. Det är viktigt både för de enskilda individernas skull och för Sveriges tillväxt. Det är också viktigt för att kunna bryta den växande segregationen och dess negativa konsekvenser.

Sverige kan inte fortsätta hantera invånare med en släkthistoria av invandring som ett undantag. Att utestänga människor från gemenskap är inte en väg framåt, det kan vi se oavsett om det handlar om mobbning i skolor och på arbetsplatser, eller på andra nivåer i samhället.

Det är hel enkelt dags för Sverige att ta steget från mångkultur till interkultur.”

20140506-162032.jpg

Det är mitt skäl – själ!

Dela: