Vill du konversera eller kontroversera?

Jag skrev för ett tag sedan ett inlägg om att nätverk kan ha många olika syften. På samma sätt tänker jag att våra möten i samtal har olika syften och att det är viktigt att bestämma sig för när vi använder oss av vad och varför.

Det är trevligt att umgås med andra. En enkel konversation om lättsamma saker fyller definitivt en funktion. Vi behöver som människor ett sammanhang och en trygghet i vardagen. Vårt sammanhang är ofta definierat i relationer med människor runt omkring oss.

Konversationen fyller ingen speciell funktion för lärande enligt mitt menande. Det mesta konverserandet kan nog ersättas av det vissa uppfattar som trams på sociala medier som facebook.  För att konversera behöver vi inte tycka olika. Bekräftelsen ligger i sammanhangsmarkeringen och relationen i sig.

Tre ofta sammanblandade ord: debatt, dialog och diskussion. I en debatt har varje part en agenda som drivkraft. I en diskussion eller dialog kan det i stället vara sökandet efter kunskap eller konsensus som är målet.

Så grunden för dialog och diskussion är att jag vill lära. I debatt vill jag lära dig.

Det måste betyda att grunden för dialog, debatt och diskussion är att vi från början tycker olika. Att du har en tes och jag en antites. Att konversionen så tillvida har sin grund i en kontrovers, ett oliktänkande. Konversation i kontroversation.

Det betyder också att du redan från början bör bestämma dig får om du är intresserad av att ta intryck av din motpart och tillsammans skapa en syntes. Är du det kan ni mötas i dialog eller diskussion. Är du inte det, välj debatt.

Konversation för sammanhang och kontroversation för lärande för dig och/eller din debattpartner.

Dela: